Carin Myrberg

                                   författare och konstnär  Link to English version

                                               

Copyright © 2005 Carin Myrberg

Romanernas omslagsbilder är publicerade med tillstånd av RMN/IBL Bildbyrå.

¨I Revolutionens namn¨ berättar om Armand Duboix upplevelser under Franska revolutionen. Han upplever hur revolutionen startar med goda ideal och behov av reformer, men snart urartar till en intern maktkamp.

¨Kejsarens soldater¨ berättar om Armands brorson Jules Duboix upplevelser under Napoleonkrigen. Han upplever att den propaganda som presenteras för kadetterna inte motsvarar verkligheten ute i fält.

Kontakta mig via e-mail: carin.myrberg@carinmyrberg.com. Jag representeras av mitt företag Carin Myrberg Agency.

Släkten Duboix

Konst

Bok & Biblioteksmässan

B4PRESS Bokmässa

Comic-Con

Artiklar

Länkar

Länka till min banner!